O projektu

Projekt "Internetové kluby při ZŠ" je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ v oblasti informačních a komunikačních technologií. Do projektu je zapojeno 10 základních škol ze Středočeského kraje.

Cíle projektu

  • Přispět ke zlepšení podmínek pro využívání ICT a eLearningu ve školách
  • Pomoci žákům v rozvoji počítačové a informační gramotnosti
  • Podpořit profesní rozvoj zapojených pedagogických pracovníků

Komu je projekt určen

  • Žákům 2. stupně základních škol Středočeského kraje
  • Pedagogickým pracovníkům základních škol Středočeského kraje

Jak projekt probíhá

Projekt je realizován na školách formou nepovinných předmětů, odpoledních aktivit i činností v rámci výuky, které jsou zaměřeny jednak na rozvoj ICT dovedností žáků, jednak na zlepšování kompetencí žáků pro studium pomocí ICT prostředků a eLearningu. Aktivity zajišťují pedagogové z jednotlivých škol. V rámci projektu budou od září 2009 vyhlašovány žákovské soutěževzdělávací akce pro pedagogy. V rámci projektu vzniknou metodické materiály a nové eLearningové aplikace. Projekt probíhá od dubna 2009, jeho délka je 32 měsíců.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
Mgr. Jan Horký, jhorky@erudis.cz
Bc. Lenka Fiedlerová, lfiedlerova@erudis.cz

Kdo projekt financuje

Tento projekt je  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

EU MSMT OPV

Investice do rozvoje vzdělání

www.esfcr.cz www.strukturalnifondy.cz www.msmt.cz